Personale
Jacob

Tlf.: (+45) 20 72 77 40
Email: jw@jobvaerkstedet.dk

Jacob Ingemann Weissschädel

Indehaver og idéskaber

Som indehaver og ikke mindst idéskaber arbejder jeg med at sikre, at fagligheden er i højsædet. JobVærkstedet er et sted, hvor mange mennesker mødes med hver sin virkelighed. Min tilgang forpligter på en sådan måde, at vi på JobVærkstedet skal have fokus på fagligheden, herunder bl.a. begrebet anerkendelse i teoretisk og praktisk forstand.

Det handler om forståelse, åbenhed, bekræftelse og selvrefleksion, som er en forudsætning for at anerkende og en forudsætning for at udvikle potentialer og skabe forandring.

Mine primære kompetencer er:

 • Procesledelse
 • Motivations- og relationsarbejde
 • Formidling
 • Baggrund

Jeg er uddannet socialrådgiver og efterfølgende taget en coachuddannelse ved Attractor/Rambøll. Desuden har jeg en lederuddannelse fra restaurationsbranchen, samt flere års erfaring fra håndværkerbranchen, industrien og servicebranchen. Jeg er optaget af anerkendelse og den systemiske tænkning. Aktuelt læser jeg en MBA v. Niels Brock.

favicon-01

Tlf.: (+45) 88 18 43 76
Email: hp@jobvaerkstedet.dk

Henning Pleth

Seniorkonsulent

Ansvarsområde:

 • Vejledning omkring beskæftigelsesfremmende tilbud
nebras

Tlf.: (+45) 40504376
Email: ny@jobvaerkstedet.dk

Nebras Youssef

Vejleder

Jeg løfter primært opgaver omkring vejledning. Dette gælder både på kursusforløb og på CV forløb.  Som vejleder er jeg optaget af at medvirke til at flytte folk fra A til B. Derfor arbejder jeg med, at der skal være overensstemmelse mellem det du siger og det du gør!

Mine primære kompetencer er:

 • Vejledning på dansk og arabisk
 • Dagpenge- og kontanthjælpsområdet

Baggrund:

Jeg er uddannet erhvervs- og uddannelsesvejleder.

favicon-01

Tlf.: (+45) 88 18 43 76
Email: ks@jobvaerkstedet.dk

Kasia Stepien

Jobkonsulent & vejleder

Ansvarsområder:

 • Vejledning på polsk, engelsk og dansk
 • Karriererådgivning
 • Motivationsarbejder
 • Etablering af virksomhedspraktik og løntilskud

Uddannelse:

Læser HA i erhvervsøkonomi og erhvervsjura

Coach

Tolk

favicon-01

Tlf.: (+45) 22178818
Email: aam@jobvaerkstedet.dk

Ayan Ahmed

Virksomhedskonsulent & vejleder på dansk og somali

Som virksomhedskonsulent er det min opgave at skabe kontakt mellem borgere og virksomheder, med henblik på etablering af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Min tilgang er ressourceorienteret og jeg forsøger altid at skabe det perfekte matche mellem borger og virksomhed, så begge parter får maksimalt udbytte.

Mine primære kompetencer er:

 • Finde en praktikplads til borger på kontanthjælp
 • Hjælpe borger med deres CV og ansøgninger
IMG_20181009_000830-e1581527120350

Tlf.: (+45) 88 18 43 76

Adriana Iacob

Vejleder

Jeg vejleder primært på rumænsk, dansk og engelsk. Jeg arbejder målrettet med at hjælpe med at lave CV, jobansøgning og med at finde et job, løntilskud eller praktik.

Baggrund:

Jeg er uddannet Cand. Merc. i Business Performance Management.

Watsie

Tlf.: (+45) 88 18 43 76

Watsie Junice Watts Dybbroe

Vejleder

Jeg vejleder på spansk og dansk i brug af jobnet mv, samt hjælper med kontakt til virksomheder.

Line-e1581527785465

Tlf.: (+45) 88 18 43 76
Email: ls@jobvaerkstedet.dk

Line Siemsen

Administration & kundeservice

favicon-01

Tlf.: (+45) 88 18 43 76
Email: td@jobvaerkstedet.dk

Tine Damkjær

Vejleder & virksomhedskonsulent

Jeg vejleder i brugen af forskellige arbejdsmarkedsredskaber bl.a. indenfor voksenlærer og anden uddannelse, virksomhedspraktik mv. Ligeledes hjælper jeg med at lave det rette match mellem arbejdstager og arbejdsgiver. Som superbruger på jobnet vejleder jeg i brugen deraf. Ligeledes hjælper jeg med sparring på jobsøgningspraksis fra ansøgningsmateriale til brug heraf.

Baggrund:

Stud.Soc – oprindelig uddannet indenfor sundhedssektoren med speciale indenfor psykiatrien.