For Jobcenter

For Jobcenter

Med udgangspunkt i kursisternes kompetencer giver vi kursisterne en vedvarende relation til arbejdsmarkedet. Det, der er vigtigt for deltageren, er vigtigt for os. Derfor arbejder vi med at fastholde og skabe et ejerskab for deltagerens jobsøgning, så det bliver deltagerens projekt og ikke andres.

JobVærkstedet tilbyder forløb inden for følgende områder:

JobVærkstedet har udarbejdet et online kursus for nyledige på kontanthjælp. 

Kurset løber over 2 sammenhængende hele dage, hvor der gennemføres online kursus i udfyldelse og brug af jobnet cv, joblog, selvbook og oprettelse af eget cv og ansøgning.

Kurset gennemføres vha. 4 moduler som vil indholde 4 præsentationsvideoer af ca. 40 min. varighed.

Der vil være en række opgaver i hver præsentation. Deltager vil hele tiden blive guidet igennem Jobnet CV, joblog mv. med korte how to videoer.

Hotline

Deltager har under kursus hele tiden mulighed for, at modtage hjælp og vejledning. Derudover gives der også karriererådgivning og sparring på ansøgninger mv. 

Vil du vide mere: Se brochure

JobVærkstedet tilbyder 2 forskellige jobsøgningsforløb. Et kort intensivt forløb på 2 uger og et længere forløb på 2 + 13 uger. JobVærkstedets tilbud retter sig mod dagpengemodtagere og jobklare ledige, som er parate til at tage et ordinært arbejde – uanset arbejdsmæssige og uddannelsesmæssige baggrunde.

Begge forløb har fokus på:

 • Karriereplanlægning
 • Virksomhedspraktik og job med løntilskud
 • Kvalificering af praksis for jobsøgning
 • Motivation
 • Sparring på CV og ansøgning
 • Netværk
 • Kommunikation

Begge forløb starter med et 2 ugers kursus på holdnivea. Det længere forløb ændrer sig efter de 2 uger til, at være et individuelt forløb på 13 uger.

De fleste job bliver i dag besat gennem netværk, målrettet og strategisk kommunikation. Vi hjælper deltageren med, hvordan han/hun bruger sit netværk optimalt, og hvordan han/hun etablerer eller udvider det. Foranderlighed er et vilkår på arbejdsmarkedet. Vi sætter fokus på betydningen af at tilegne sig nye kompetencer gennem virksomhedspraktik, job med løntilskud, uddannelse og selvvalgte kurser.

Et heldags kursus i brugen af Jobnet og joblog. Med kursus er der fokus på at kvalificere brugen af CV på Jobnet som et effektivt rekrutteringsredskab. Derudover gennemgåes Joblog som et stærkt styringsredskab til ens praksis for jobsøgning. Alle kan låne en computer og det er en forudsætning, at man kan logge på Jobnet.

Forløbet kører 1-2 dage om ugen i tidsrummet kl. 8.30 – 15.30 – tilmelding via Jobcenteret.

Ring til os for yderligere information.

JobVærkstedet tilbyder et individuelt vejledningsforløb. Forløbet har som mål at bringe deltageren tættere på arbejdsmarkedet og et ordinært job. Forløbet tager udgangspunkt i deltagerens mål og ressourcer.

Målgruppe
Ledige, der allerede har været på jobsøgningsforløb og som har brug for et mere individuelt forløb

Udbytte
Formålet med vejledningsforløbet er, at få skabt brugbare resultater som kan hjælpe med at komme tættere på job. Derfor stræber vi også efter at deltageren efter forløbet har:

 • Udarbejde mål ud fra egne værdier, ønsker og kompetencer
 • Etablering af virksomhedspraktik eller løntilskud
 • Øget evne til at handle og tage beslutninger
 • Nye redskaber i  jobsøgning

Ring til os for yderligere information.

JobVærkstedet tilbyder et individuelt vejledningsforløb på en række andre sprog, herunder bl.a. arabisk, polsk, rumænsk, bulgarsk, spansk og engelsk. Forløbet har som mål at bringe deltageren tættere på arbejdsmarkedet og et ordinært job. Forløbet tager udgangspunkt i deltagerens mål og ressourcer.

Målgruppe
Ledige på dagpenge eller kontanthjælp

Udbytte
Formålet med vejledningsforløbet er, at få skabt brugbare resultater som kan hjælpe med at komme tættere på job. Derfor stræber vi også efter at deltageren efter forløbet har:

 • Udarbejde mål ud fra egne værdier, ønsker og kompetencer
 • Etablering af virksomhedspraktik eller løntilskud
 • Gennemgang af Jobnet CV og joblog
 • Nye redskaber i  jobsøgning

Ring til os for yderligere information.

Send data, navn og mailadresse og mobil nr., på deltageren til info@jobvaerkstedet.dk

Kontaktpersoner på JobVærkstedet:
Line Siemsen tlf.: 88 18 43 76
Jacob Weissschädel tlf.: 20 72 77 40

JobVærkstedet er med til at skabe fremtidens muligheder inden for bl.a.:

 • Arbejdsmarkedet – Ledelse
 • Medarbejderudvikling – Organisationsudvikling
 • Kommunikation – Opkvalificering
 • Arbejdsmarkedskompetencer – Erhvervsuddannelser
 • Procesledelse – Uddannelse